Przebudowa drogi gminnej ul. Górnośląskiej polegająca na budowie chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi gminnej ul. Górnośląskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijską DW 780 do istniejącego chodnika w Chełmie Śląskim ,na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących newralgicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Warunki i uzgodnienia

Plansza ZUD cz (1)

Plansza ZUD cz (2)

Opis techniczny

Rys. 1 Orientacja

Rys._2.01_Plan sytuacyjny

Rys._2.02_Plan sytuacyjny - odwodnienie

Rys._3.01_profil podłuzny proj. chodnika

Rys._3.02_profil podłuzny kanalizacja deszczowa

Rys._4_Przekroj typowy_szczegóły konstrukcyjne

Rys._5.01_Przekroje poprzeczne

Rys._5.02_Przekroje poprzeczne

Rys._6_Szczegóły przejazdu przez chodnik

Rys._7_Schemat studni żelbetowej

Rys._8_Schemat wpustu

Rys._9_Plan wytyczeniowy

Czasowa organizacja ruchu

Przedmiar robót

Wymagania ogólne_A

Odtowrzenie i wyznaczenie trasy_A

Usunięcie humusu_A

Rozbiórki dróg i ulic_A

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych_A

Wykonanie nasypow_A

Kanalizacja deszczowa_A

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem_A

Podb z kruszywa łamanego_A

Umocnienie skarp_A

Tymczasowa organizacja ruchu_A

Krawężnik betonowy_A

Chodnik z brukowej kostki betonowej_A

Obrzeże betonowe_A

Ścieki z pref elem bet_A

spis specyfikacji_A

str. tytułowa.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.