Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
    
mgr Alicja GRZYB
Kontakt
Telefon
(032) 2257503 wew. 20
Dyżury
W godzinach pracy urzędu
 
Kompetencje i zadania
Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz obsługą finansowo – księgową gminy, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu gminy. 

Do zadań Skarbnika  oprócz wymienionych w ustawie o finansach publicznych należy w szczególności:  
1. Nadzorowanie prawidłowości stosowania ustaw:  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, innych mających wpływ na gospodarkę finansową. 

2. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 

3. Przygotowanie projektu budżetu, współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, 

4. Składanie Wójtowi okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki finansowej 

5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem budżetu gminy 

6. Realizowanie zadań zleconych przez Wójta w sprawach finansowych 

7. Sprawowanie nadzoru nad obsługą finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminych

8. Koordynowanie prac związanych z kontrolą wewnętrzną urzędu

9. Uczestniczenie w posiedzeniach  Komisji Rady Gminy – na zaproszenie Komisji 

10. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta

 
Osoba odpowiedzialna mgr Piotr Szpitalny
Data utworzenia 7 lipca 2003
Udostępnił mgr Piotr Szpitalny
Data udostępnienia 7 lipca 2003
 

    Data ost. zmiany: 13 czerwca 201


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.