Zryczałtowany dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY - wniosek o przyznanie dodatku

Wymagane dokumenty :

1.Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,

2.Kopia umowy kompleksowej ( umowa na przesłanie i sprzedaż energii elektrycznej ) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( umowa na sprzedaż energii elektrycznej )

Miejsce złożenia dokumentów :

1.Osobiście w Urzędzie Gminy Chełm Śląski ( pokój nr 103 )

2.Za pośrednictwem poczty :

Urząd Gminy Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41-403 Chełm Śląski

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy Chełm Śląski

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ.

PODSTAWA PRAWNA : rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224).

Termin i sposób załatwienia :

Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia .

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) ,

2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.) ,

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz.2096).

Tryb odwoławczy :

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm Śląski.

Inne informacje :

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej , czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 2. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych , która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elekrtycznej (art. 3 pkt 13c).

 3. Zgodnie z Odwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. w/w dodatek będzie wynosił :

  a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie,

  b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie,

  c) dla gospodarstwa składającego sie z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

 4. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego każdego miesiąca z góry , z wyjątkiem miesiąca stycznia , w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 5. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w zależności od oświadczenia wnioskodawcy :

  a) na rachunek bankowy osoby wnioskującej

  b) w kasie Urzędu Gminy do rąk osoby wnioskującej.

Wniosek o przyznanie dodatku


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.