Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga 1 polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z malowaniem pomieszczeń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy-1

Zał. 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - Umowa

Zał. 4 do SIWZ - Wykaz Robót

Zał. 5 do SIWZ - Wykaz osób

Zał. 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 - wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka A

Stolarka B

Stolarka C

Załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 do SIWZ

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.