Przebudowa ul. Stacyjnej w Chełmie Śląskim w km od 0+000,00 do km 0+999,00 w zakresie nawierzchni, rowów i zjazdów. Numer ogłoszenia: 134812 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

  • Drukuj
Przebudowa ul. Stacyjnej w Chełmie Śląskim w km od 0+000,00 do km 0+999,00 w zakresie nawierzchni, rowów i zjazdów. Numer ogłoszenia: 134812 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert 05.05.2014
Aktualizacja: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 075.05.2014
Aktualizacja: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.05.2014

 

Symbol
271.2.6.2014
Osoba odpowiedzialna
<BRAK>
Data utworzenia
2014-04-18
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2014-04-18 13:02:30
Data ost. zmiany
2014-05-21 11:10:47
Pliki