BUDOWA PLACU UTWARDZONEGO WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Drukuj
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH, DWÓCH BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z TRYBUNAMI ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZAPEWNIAJĄCYMI MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM – UKŁADEM KOMUNIKACYJNO-PARKINGOWYM, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM GAZU, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKEM BEZODPŁYWOWYM W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. TECHNIKÓW NA DZIAŁCE NR 576/127, (DROGA) NR 867/210, 580/127
W ZAKRESIE BUDOWY PLACU UTWARDZONEGO WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar robót - plac utwardzony
Wyjaśnienie - plac utwardzony
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Opis wykonawczy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane uzupełniające
PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
ZT-1
ZT-2
Specyfikacja Techniczna
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty