Uchwała Nr XXV/132/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chełm Śląski

  • Drukuj

Uchwała Nr XXV/132/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Chełm Śląski

Uchwała została uchylona w Uchwale Nr XXVII/142/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r.

Nowa uchwała:  Uchwała Nr XXVII/143/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 14 stycznia 2021 r.