Uchwała Nr XLV/253/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełm Śląski

  • Drukuj

Uchwała Nr XLV/253/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełm Śląski

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Chełm ŚLąski z dnia 22 sierpnia 2018 r.