Wybory Samorządowe 2018

  • Drukuj

 

Państwowa Komisja Wyborcza

 

Wójt i Rada Gminy w kadencji 2018-2023

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Chełmie Śląskim

Kodeks Wyborczy

Uchwała Państwowej  Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Chełm Śląski zarządzonych na 21 października 2018r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Chełm Śląski zarządzonych na 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Chełm Śląski bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Chełm Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chełm Śląski

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim z dnia 28 września 2018 r.

Informacja z dnia 24 września 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim z dnia 18 września 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 14 września 2018 roku w sprawie

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie Śląskim

Informacja dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 11 września 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 29 sierpnia 2018r o wykazie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/235/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chełmn Śląski na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XLI/235/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chełm Śląski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Chełm Śląski