Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 paźdsziernika 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski

  • Drukuj
Symbol
XIX/116/2012
Osoba odpowiedzialna
Kazimierz Plewnia
Data utworzenia
2012-11-12
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2012-11-12 09:01:30
Data ost. zmiany
2012-11-12 09:01:30
Pliki

    Data ost. zmiany: 2012-11-12 09:01:30