PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: PRZEBUDOWA ULICY BŁĘDÓW W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

  • Drukuj
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: PRZEBUDOWA ULICY BŁĘDÓW W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

realizacja zadania inwestycyjnego składa się z dwóch etapów:

Etap I: Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim w km 0+000 do 1+451,91 w zakresie remontu nawierzchni jezdni, rowów, przepustów, zjazdów i poboczy.

Etap II: Budowa chodnika dla pieszych w km 0 + 246,68 do km 1+ 451,91, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz budowa kanalizacji deszczowej od km 0+250,17 do km 1+411,81 z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego kolektora w km 0+355,35 w ciągu ul. Błędów w Chełmie Śląskim.

 

Symbol
271.2.9.2013
Osoba odpowiedzialna
Leszek Maciejowski, Danuta Grzywa
Data utworzenia
2013-08-14
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2013-08-14 11:44:39
Data ost. zmiany
2013-09-17 14:51:02
Pliki