Sekretarz Gminy

  • Drukuj
Sekretarz Gminy
    
mgr Celina GANOBIS
Kontakt
Telefon
32 2257503  wew. 53
Dyżury
w godzinach pracy urzędu
 
Kompetencje i zadania
Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:  

1. Opracowanie projektów zmian  regulaminu organizacyjnego

2. Nadzór nad organizacją pracy w urzędzie nicjowanie usprawnień  

3. Koordynacja prac związanych  z kontrolą wewnętrzną urzędu  

4. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarką etatami i funduszem płac urzędu  

5. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami urzędu, udzielanie urlopów oraz wnioskowanie o nagradzanie pracowników  

6. Prowadzenie prac  związanych z doskonaleniem kadr urzędu  

7. Prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta   

8. Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym urzędu 

9. Udostępnianie obywatelom  dokumentów z zakresu działania Wójta i  urzędu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej  

10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy  

11. Koordynacja spraw związanych  z wyborami, referendami i spisami 

12. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rady Gminy– na zaproszenie Komisji  

13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń  lub upoważnień Wójta.

 
Osoba odpowiedzialna mgr Piotr Szpitalny
Data utworzenia 7 lipca 2003
Udostępnił mgr Piotr Szpitalny
Data udostępnienia 7 lipca 2003
 

    Data ost. zmiany: 12 listopada 2013