Uchwała Nr XLII/210/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

  • Drukuj

Uchwała Nr XLII/210/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat