Uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

  • Drukuj

Uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała traci moc w Uchwale Nr XXXVIII/218/2018 z dnia 25.01.2018r.