Obwieszczenie IFXV.7840.5.8.2019 z dnia 31.10.2019 r w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn " Budowa stacji pomiarowej w miejscowości Chełm Śląski o przepustowości Q=40 000 Nm3/h w ramach realizacji zadania pn:. Przyłączenie PSG w m. Chełm Śl., Bieruń, Lędziny, Tychy w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

  • Drukuj

Obwieszczenie IFXV.7840.5.8.2019 z dnia 31.10.2019 r w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn " Budowa stacji pomiarowej w miejscowości Chełm Śląski o przepustowości  Q=40 000 Nm3/h w ramach realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Chełm Śl., Bieruń, Lędziny, Tychy w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.