Informacje nieopublikowane

  • Drukuj
Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:
 
Informacja
Stosownie do art.8 ust.4 ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) infomujemy, że informacje publiczne, ktore nie są udostępnione w Biuletynie można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm Śląski:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów informuje się na stronach Biuletynu poświęconych Radzie Gminy

 

Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Data utworzenia 29 kwietnia 2003
Udostępnił mgr Piotr Szpitalny
Data udostępnienia 5 lutego 2004