Zarządzenie nr 4.30.2019 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Chełm Śląski

  • Drukuj

Zarządzenie nr 4.30.2019 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Chełm Śląski