Zarządzenie nr 4.33.2015 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie udzielenia dnia wolnegio za święto przypadające w sobotę

  • Drukuj

Zarządzenie nr 4.33.2015 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie udzielenia dnia wolnegio za święto przypadające w sobotę