Zarządzenie nr 4.22.2015 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmniejszenia wymiaru czasu pracy w miesiącu czerwcu

  • Drukuj

Zarządzenie nr 4.22.2015 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmniejszenia wymiaru czasu pracy w miesiącu czerwcu