Zarządzenie nr 4.19.2015 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 30 kwietna 2015r. w sprawie zawarcia umowy najmu

  • Drukuj

Zarządzenie nr 4.19.2015 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 30 kwietna 2015r. w sprawie zawarcia umowy najmu