Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków, placów na terenie Gminy Chełm Śląski

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączni nr 1 - formularz ofertowy.odt

Załącznik nr 2 - instrukcja wypelniena jedz.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ edyt.doc

Załącznik nr 3 - umowa.pdf

Załącznik nr 4 - wykaz wykonywanych uslug.odt

Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi.odt

Załącznik nr 6 - grupy kapitałowe.odt

Załącznik nr 7 - SOPZ.pdf

Załącznk nr 8 - pracownicy.odt

Załącznik A.pdf

Załącznik B.pdf

Załącznik C.pdf

 

Budowa ulicy Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Chełmie Śląskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Organizacja ruchu

PW-drogi

PW-teletechnika

ST WiORB

 

Budowa ulicy Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Chełmie Śląskim na działkach nr 580/127, 867/210, 1335/105, 1321/117, 1322/117, 1324/117, 1336/105, 1326/117, 1376/117, 1300/117

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Organizacja ruchu

PW drogi

PW teletechnika

STWiORB

Geologia


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.