Uchwała Nr XLII/212/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  • Drukuj

Uchwała Nr XLII/212/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Chełm Śląski na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa