Uchwała Nr XLI/204/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim

  • Drukuj

Uchwała Nr XLI/204/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim