Uchwała Nr XXVI/139/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2021 rok

  • Drukuj

Uchwała Nr XXVI/139/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2021 rok