Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

  • Drukuj

Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027