Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

  • Drukuj

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Głosowanie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok