Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

  • Drukuj

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok