OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok

  • Drukuj

Ganobis Celina - Sekretarz Gminy

Grzyb Alicja - Skarbnik Gminy

Jagoda Stanisław - Wójt Gminy Chełm Śląski

Kocur Anna - Dyrektor GBP

Kwaśniewicz Dorota - Dyrektor ZSP

Maciejowski Leszek - Z-ca Wójta Gminy

Parduła Romana - Kierownik GOPS

Pioskowik Regina - Dyrektor SP2

Piwowarczyk Halina - starszy pracownik socjalny

Skowron Danuta - Dyrektor GP1

Szpitalny Piotr - Prezes Zarządu GSK Sp. z o.o.

Wienzek-Tatara Grażyna - Dyrektor ZOZ

Wyciślok Grzegorz - Kierownik GOSIR

Żórawik Gabriela - Dyrektor GOK