Objaśnienia skrótów

  • Drukuj
Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznych
 
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznych
art. artykuł
ust. ustawa
wew. wewnętrzny
r. rok
ur. urodzony
pok. pokój
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
DZ.U. Dziennik Ustaw
KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

 
Osoba odpowiedzialna mgr Piotr Szpitalny
Data utworzenia 14 lipca 2003
Udostępnił mgr Piotr Szpitalny
Data udostępnienia 21 lipca 2003