Uchwała Nr XXXIV/173/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego,Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część B

  • Drukuj

Uchwała Nr XXXIV/173/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego  ulicami Górnośląską, Kurpińskiego,Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część B

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego,Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część B