Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełm Śląski, w sprawie wejścia Gminy Chełm Śląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku (Dz.U.poz.730) o związku metropolitalnym w województwie śląskim

  • Drukuj

Wyniki konsultacji społecznych

Formularz konsultacyjny

Komunikat

Zarządzenie nr 4.17.2017 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Uchwała Nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 11.04.2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełm Śląski dotyczących wejścia Gminy Chełm Śląski do tworzonego związku metropolitalnego

Konsultacje ustawy metropolitalnej

Ulotka

Górnośląski Związek Metropolitalny

Metropolia Silesia   www.gzm.org.pl