KOMISJA REWIZYJNA

  • Drukuj
Nazwa
KOMISJA REWIZYJNA
Skład
Mańka Henryk- przewodniczący
Buchta Henryk
Szymański Tomasz
Ziajka Krzysztof
Pyrcik Alojzy
Zadania
Rada Gminy Chełm Śląski powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
1.Styczeń: Sprawdzenie realizacji uchwał R.G. oraz zarządzeń W.G. w miesiacach Listopad - Grudzień

2. Luty: Przeprowadzenie kontroli wykonanych remontów dróg gminnych w zakresie rzeczowym i finansowym w 2010r.

3. Marzec, Kwiecień: Zajecie stanowiska dot. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2010r.
- zapoznanie się z sprawozdawczością
- opracowanie wniosku do R.G. w sprawie absolutorium Wójta Gminy.

4. Maj: Sprawdzenie rozliczenia zadania p.n. przebudowa ul. Górnoślaśkiej wraz z budową chodnika i odwodnienia w 2010r.

5. Czerwiec: Sprawdzenie rozliczenia zadania p.n. akcja zima 201-2011

6. Lipiec: Sprawdzenie realizacji uchwał R.G. oraz zarządzeń W.G. w I półroczu 2011r.

7. Wrzesień: Rozliczenie wydatków na remonty i konserwacje w placówkach oświatowych.

8. Październik: Sprawdzenie realizacji wydatków imprez kulturalno- oświatowych w gminie.

9. Listopad: Sprawdzenie rozliczenia zadania p.n. remont boiska KS Stal.

10 Grudzień. Opracowanie sprawozdania z działalnośći K.R. w 2011 r oraz podanie planu pracy na 2011r.

 
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Data utworzenia 29 grudnia 2010
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 29 grudnia 2010
 

    Data ost. zmiany: 29 marca 2012