KOMISJA DS. ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

  • Drukuj
Nazwa
KOMISJA DS. ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Skład
Zyzak Grzegorz- przewodniczący
Buchta Henryk
Jędryka Joanna
Łańska- Gawlik Aleksandra
Magiera- Molendowska Helena
Mańka Henryk
Mądry Andrzej
Ślesiona Jan
Ziajka Krzysztof
Zadania
Rada Gminy powołuje Komisję ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
Plan pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu na 2011 rok.
Styczeń
1. Przyjęcia planu pracy Komisji na 2011 rok.
2. Zapoznanie sie z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży naszej Gminy
3. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji opdbywających się w Chełmie Śląskim w 2010 roku.

Luty
1. Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śląskim. Wizytacja Placówki.
2. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji, zawodów sportowych itp. Planowanych na 2011 rok, o zasięgu gminnym i pondgminnym.

Marzec
1. Spotkanie z kierownictwem Gminnego Zespołu Oświaty
2. Omówienie zasad przyznawania stypendium sportowych

Kwiecień
1. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2010 rok

Maj
1 Spotkanie z przedstawicieami Policji KP Bieruń

Czerwiec
1. Spotkanie z dyrekcją Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim. Wizytacja Placówki.
2. Zapoznanie się z propozycjami organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzeży naszej Gminy.

Lipiec
1. Omówienie stanu inwestycji w placówkach oświatowych i ZOZ

Wrzesień
1. Wizytacja Klubu Sportowego " STAL" Chełm Śląski
2. Opracowanie wniosków do projektu Budżetu Gminy na 2012 rok.

Październik
1. Omówienie organizacji roku szkolnego 2011/2011
2. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w szkole podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim.

Listopad
1. Spotkanie z kierownictwem Gminnej Biblioteki Publicznej. Wizytacja Placówki.

Grudzień
Podsumowanie działalności Komisji w 2011 roku.

 
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Data utworzenia 29 grudnia 2010
Udostępnił Michał Palka
Data udostępnienia 29 grudnia 2010
 

    Data ost. zmiany: 7 lutego 2012