"Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r."

  • Drukuj

"Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem wejścia w życie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r."