Uchwała Nr 4100/II/64/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stani

  • Drukuj
Symbol
RIO IV 2014
Osoba odpowiedzialna
<BRAK>
Data utworzenia
2014-04-29
Udostępnił
Monika Plewniok
Data udostępnienia
2014-04-29 15:02:16
Data ost. zmiany
2014-04-29 15:02:16
Pliki

    Data ost. zmiany: 2014-04-29 15:02:16